Boekingen

U dient hiervoor altijd rechtstreeks contact op te nemen met het betreffende Bed & Breakfast adres.
Verifieer de vermelde gegevens altijd telefonisch en maak ook altijd duidelijke afspraken met de betreffende aanbieder!


Over deze website

Voor informatie kunt u met ons contact opnemen:

Fijn op Reis
Prinsenhil 29
4825 AX Breda
Tel. 076-5139258
E-mail info@fijnopreis.nl

   
mxess ict
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van alle vermelde gegevens en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade.