Friesland / Garyp
Voor plaatsen nabij Garyp ==>
Klik hier


It Goudene Uleboerd
Boonstraloane   20
9263 TT   Garyp    (Friesland)
Tel: 0511-521416
Fax: 0511-521466
Email: joh.boersma@worldonline.nl

Aantal kamers / bedden: 5 / 16
Prijs pppn (vanaf): € 20.40

Zeer rustig gelegen verbouwde, 175 jaar oude boerderij. Veel privacy. Fietsenverhuur, bootverhuur, diner vanaf fl. 27,50. Wildspecialiteiten. Gastvrouw informeert U over musea, jaarmarkten, muziek, aktiviteiten. U wordt wakker van de stilte.

Bijzonderheden: Tevens verhuur van appartement.
 
 
B & B adressen
Friesland

Aalzum (1)
Bakkeveen (1)
Balk (1)
Ballum (2)
Boornbergum (1)
Buitenpost (1)
Buren (3)
Cornwerd (1)
Dokkum (3)
Drachten (1)
Ferwert (1)
Garyp (1)
Harlingen (2)
Haule (1)
Heeg (1)
Heerenveen (2)
Hollum ( Ameland ) (2)
Hoornsterzwaag (1)
Katlijk (1)
Kollum (1)
Kollumerpomp (1)
Leeuwarden (1)
Marrum (2)
Nes (1)
Nes (Dongeradeel) (1)
Nijland (1)
Nyeholtpade (1)
Oldeboorn (1)
Oosthem (1)
Oudega (Smallingerland) (1)
Oudehorne (1)
Ryptsjerk (1)
Scherpenzeel (1)
Schiermonnikoog (2)
Siegerswoude (1)
Sint Jacobiparochie (1)
Sloten (1)
Sneek (1)
Tjerkgaast (1)
Twijzelerheide (1)
Uitwellingerga (1)
Wetsens (1)
Wierum (1)
Wijckel (1)
Wijnaldum (1)
Wijnjewoude (1)

© mxess ict
Wij kunnen niet instaan voor de juistheid van alle vermelde gegevens en aanvaarden dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventueel geleden schade.